Projekty

MS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Cel projektu: opracowanie kolekcji galanterii skórzanej o nowych właściwościach dzięki zweryfikowanej metodycznie (naukowo) oraz empirycznie (w środowisku laboratoryjnym) mieszance antybakteryjnej do aplikacji na skórę i zapięcia stosowane w produkcji galanterii firmy MS sp. z o.o.

Planowane efekty projektu:
a) Opracowanie bazowego roztworu koloidalnego o właściwościach antybakteryjnych. Zestaw 3 najbardziej adekwatnych roztworów dopasowanych do specyfiki materiałów używanych przez firmę oraz wstępne receptury jego przygotowania dla najbardziej prawdopodobnych i najbardziej efektywnych kombinacji antybakteryjnych odniesionych do stosowanych przez firmę skór i zapięć,
b) Przeprowadzenie laboratoryjnych badań w zakresie jakościowym (wytrzymałość powłoki na docelowym materiale oraz odporność materiałów na niszczenie po aplikacji powłoki),
c) Opracowanie technologii nakładania roztworu na powierzchnie z uwzględnieniem lakierów wykorzystywanych do barwienia skóry,
d) Badanie testowe docelowej prototypowej kolekcji

Całkowita wartość projektu: 246 000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000,00 zł